اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۷
اتوبار تهران

اتوبار نیایش

📱 0930-336-5110 📱   باربری نیایش و اتوبار نیایش از جمله خدمات شرکت باربری بیسرو می باشد. اتوبار نیایش مخصوص افرادی است که نیاز به اسباب […]
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۷
اتوبار باکری

اتوبار همت

📱 0930-336-5110 📱   باربری همت و اتوبار همت از جمله خدمات شرکت باربری بیسرو می باشد. در صورتی که نیاز به اثاث کشی و باربری […]
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۷
اسباب کشی تهران

اتوبار رسالت

📱 0930-336-5110 📱   باربری رسالت و اتوبار رسالت از جمله خدمات شرکت باربری بیسرو می باشد. بیسرو در نظر دارد با بهره گیری از نیاز […]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۷
اتوبار تهران

بسته بندی مبلمان

📱 0930-336-5110 📱   بسته بندی مبلمان برای اسباب کشی باید به دقت انجام شود تا مبلمان آسیب نبیند. نگرانی از آسیب رسیدن به مبلمان هنگام […]