بهمن ۱۷, ۱۳۹۶
اتوبار تهران

اتوبار تهران

📱 0930-336-5110 📱   اتوبار تهران ، باربری تهران ، باربری و اتوبار به طور اشتباه به جای همدیگر استفاده می شوند، در صورتی که اتوبار و باربری با هم تفاوت دارند. بیسرو قصد دارد در ادامه […]
بهمن ۱۷, ۱۳۹۶
حمل بار

حمل بار

📱 0930-336-5110 📱   حمل بار ، باربری و ترانزیت بار همگی به یک معنی می باشند و بیسرو آماده ارائه این خدمات است. نرخ باربری برای حمل بار با […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۶
باربری تهران

باربری تهران

📱 0930-336-5110 📱   باربری تهران و اتوبار تهران از جمله خدمات بیسرو می باشد.  باربری تهران به شهرستان ، باربری تهران شوش ، باربری غرب تهران ، باربری […]
بهمن ۱۵, ۱۳۹۶
بسته بندی وسایل برای اسباب 2کشی

بسته بندی وسایل برای اسباب کشی

📱 0930-336-5110 📱   بسته بندی وسایل برای اسباب کشی از جمله خدمات شرکت خدماتی اسباب کشی  بیسرو می باشد. بسته بندی وسایل برای اسباب کشی به صورت صحیح و […]